Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije

Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije je nastalo decembra 2007. godine s ciljem da unapredi i afirmiše stručni rad gerijatara i gerontologa na teritoriji Srbije, i time poboljša kvalitet lečenja i života starijih osoba.

Članovi udruženja su lekari, gerijatri i gerontolozi, kao i druga lica koja profesionalno vode brigu o starijim osobama.