Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije

Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije je nastalo decembra 2007. godine s ciljem da unapredi i afirmiše stručni rad gerijatara i gerontologa na teritoriji Srbije, i time poboljša kvalitet lečenja i života starijih osoba.

Članovi udruženja su lekari, gerijatri i gerontolozi, kao i druga lica koja profesionalno vode brigu o starijim osobama.

UGGS poziva svoje članove da prisustvuju regionalnom gerijatrijskom seminaru koji će se održati u Solunu, 22. i 23. novembra 2019.

GERIATRIC PATIENT IN NEED FOR CHRONIC CARE:
from Community to Institution and back 

November 22/23, 2019 - Thessaloniki, Greece 

hotel Mediterranean Palace Thessaloniki, Greece 

2nd Pre-Congress Seminar 

of EuGMS ΑTHENS 2020 


Preuzmite Program seminara


UGGS poziva svoje članove da postanu članovi Evropskog  društva za gerijatrijsku medicinu (EuGMS)


NOVOSTI:

15. EuGMS KONGRES, KRAKOV, POLJSKA, 25-27. SEPTEMBAR 2019.