Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije

Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije je nastalo decembra 2007. godine s ciljem da unapredi i afirmiše stručni rad gerijatara i gerontologa na teritoriji Srbije, i time poboljša kvalitet lečenja i života starijih osoba.

Članovi udruženja su lekari, gerijatri i gerontolozi, kao i druga lica koja profesionalno vode brigu o starijim osobama.

NOVOSTI

Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru "Aktuelnosti u gerijatriji" koji će se održati 1. decembra 2023. u Beogradu, u 11h, svečana sala KBC "Zvezdara", Preševska 31.

Informacije na e-mail: uggsrbije@gmail.com

Preuzmite program seminara

Preuzmite predavanja