Aktivnosti

  • Organizacija stručnih i naučnih skupova i seminara
  • Organizacija seminara kontinuirane medicinske edukacije
  • Stručna pomoć u izradi projekata iz oblasti starosti i starenja

Prethodni seminari

Nacionalni kurs iz gerijatrije i gerontologije I kategorije sa međunarodnim učešćem

Beograd, 1-2. decembar 2009.

Osnovi brige o starima i omogućavanja adekvatnih vidova primarne zdravstvene zaštite

Beograd, 25. novembar 2009.

Regionalna konferencija o starosti i starenju (Jugoistočna Evropa)

Beograd, 15-16. oktobar 2009.

Simpozijum Starenje Srbije - Izazov 21. veka
Beograd, SANU
21. oktobar 2008.

Satelitski simpozijum- Lečenje starih osoba
Beograd, KBC Zvezdara
14. oktobar 2008.

Satelitski simpozijum- Starenje Srbije (predrasude i činjenice)
Beograd, KBC Zvezdara
15. oktobar 2008.

Nacionalni kurs iz gerijatrije i gerontologije I kategorije sa međunarodnim učešćem
Beograd, KBC Zvezdara
23-24. april 2009.