Aktuelno

Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije poziva lekare zainteresovane za lečenje starih osoba a koji rade u opštim i univerzititetskim bolnicama   da se pridruže Evropskom projektu o sveobuhvatnoj gerijatrijskoj proceni.

Molimo Vas da odvojite 15 minuta Vašeg vremena i popunite upitnik na srpskom jeziku koji možete naći na sledećoj internet adresi:

https://websurvey.kuluven.be/index.php/339487/lang-sr-LatnPreuzmite udžbenik Medicinska gerontologija


European Geriatric Medicine (EGM) - novi časopis Društva gerijatrijske medicine Evropske unije (European Union Geriatric Medicine Society)  Vas poziva da pošaljete naučne i stručne radove

detaljnije