Aktuelno

Obaveštavamo Vas da će se godišnja Skupština Udruženja gerijatara i gerontologa Srbije održati 3. juna 2015 u 13,45 sati u Gradskom zavodu za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd, Kralja Milutina 52.


Obaveštavamo Vas o sledećim o programima KME koje organizuje Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije:

1. Kurs „Osnovi gerijatrije-kurs iz gerijatrije za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“

Beograd, 7. decembar 2012, Svečana sala KBC Zvezdara, Preševska 31

Kurs je akreditovan od strane ZS i učesnicima donosi 5 bodova ( za lekare)

Cena: 2.500 dinara; uplate na račun Uduženja gerijatara i gerontologa Srbije: 205-128136-91

Prvih 20 prijavljenih učesnika ima 50% popusta na kotizaciju. Članovi Udruženja takođe imaju popust od 50%.  Prijave slati na e-mail: osnovigerijatrije@gmail.com

Informacije:

tel.: 2417094 ; e-mail: uggsrbije@gmail.com

Preuzmite Program kursa

2. On-line test „Medicinska gerontologija“

Test je akreditovan od strane ZS i donosi učesnicima 5 bodova ( za lekare)

Postavljen je na adresi: http://kme.zcarandjelovac.org.rs  do 31.12.2012

Cena: 700 dinara ; informacije o prijavama i uplati na gore navedenoj adresi


Preuzmite udžbenik Medicinska gerontologija


Godišnja Skupština Udruženja gerijatara i gerontologa Srbije će se održati 9. marta 2011 u Beogradu sa početkom u 12 sati; svečana sala KBC Zvezdara, Preševska 31.

Preuzmite predlog Dnevnog reda Skupštine i Statuta Udruženja

8. septembar 2010

Stupanjem na snagu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, GERIJATRIJA je postala specijalizacija. Dužina trajanja specijalizacije je 4 godine.

Jul 2010

Udruženje gerijatara i gerontologa Srbije je postalo član-posmatrač Društva gerijatrijske medicine Evropske unije (European Union Geriatric Medicine Society)

link  

Oktobar 2010

8. oktobra 2010. će se održati seminar KURS IZ GERIJATRIJE ZA LEKARE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI koji je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije i donosi učesnicima 5 bodova

Kotizacija: 1600,00 dinara

Uplata se može izvršiti na račun Udruženja gerijatara i gerontologa Srbije

205-128136-91 kod Komercijalne banke AD , Beograd

Zbog ograničenog broja mesta, molimo Vas da se što pre prijavite na tel. 011/24-17-094 ili na e-mail uggsrbije@gmail.com

preuzmi program

European Geriatric Medicine (EGM) - novi časopis Društva gerijatrijske medicine Evropske unije (European Union Geriatric Medicine Society)  Vas poziva da pošaljete naučne i stručne radove

detaljnije