Organi Uprave

Predsednik

Prof. dr Mladen Davidović

Gerijatar, Redovni profesor i šef katedre za gerontologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Načelnik Kliničkog odeljenja za gerijatriju KBC Zvezdara

e-mail: gerijatar@gmail.com

dr davidovic

Upravni odbor

 • Prof. dr Dragoslav P. Milošević
  Medicinski fakultet, Beograd
 • Doc. dr Vesna Turkulov
  Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Dr Milan Crnobarić
  Gradski zavod za gerontologiju, Beograd
 • Dr Radoslav Milošević
  ZC Čačak
 • Dr Slavica Marjanović
  ZC Knjaževac
 • Zorana Đorđević, socijalni radnik
  KBC Zvezdara, Beograd

Nadzorni odbor

 • Prim. dr sc. med. Aleksandra Milićević-Kalašić
  Gradski zavod za gerontologiju, Beograd
 • Prim. dr sc. med. Sofija Božinović
  KBC Dr Dragiša Mišović-Dedinje, Beograd
 • Dr Dejan Trailov
  KBC Zvezdara, Beograd