Organi Uprave

Osnivač i bivši predsednik

Prof. dr Mladen Davidović

Gerijatar, Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji

e-mail: gerijatar@gmail.com

dr davidovic

Predsednik

 

Prof. dr Predrag Erceg

 

Gerijatar, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Šef Odseka za intenzivnu negu Kliničkog odeljenja za gerijatriju KBC “Zvezdara”

 

e-mail: erceg65@gmail.com

 

Upravni odbor:

 

Prof. dr Nebojša Despotović, predsednik

Prof. dr Mladen Davidović

Prof. dr Dragoslav P. Milošević

Dr sc. med. Goran Ševo

Prim dr sc. med. Olga Vasović

Dr Sanja Zdravković

Dr Snežana Tomić

 

Nadzorni odbor

 

Dr Ivana Trnavčević

Prof. dr Aleksandra Milićević-Kalašić

Asist. dr Gordana Mihajlović

 

Naučni odbor

 

Prof. dr Aleksandra Milićević-Kalašić, predsednik

Prof. dr Ljubica Konstantinović

Dr Miroslav Kreačić

Dr Dalibor Paspalj

Dr Slavoljub Živanović


Programski odbor za kontinuiranu medicinsku edukaciju


Doc. dr Tatjana Damjanović, predsednik

Dr sci. med. Goran Ševo

Dr Snežana Tomić

 

Sekretar

 

Zorana Simić

 

Tehnički sekretar

 

Dr Ivana Marković